Status på skitseprojek

Status på skitseprojekt Husodde pr. 9.11.2017

Klubfaciliteter - der sker noget!

 

Som bekendt har bestyrelsen i mange år arbejdet på at få bedre forhold for klubbens medlemmer ved Husodde.

Hos politikerne er der kommet en bedre forståelse for Husoddes mange brugere og dermed et ændret syn på, hvordan området skal udvikles.

Samtidig gør en ændring i lovgivningen i f.t. strandbeskyttelseslinjen så også dette muligt.

Vi er i tæt dialog med kommunen, campingpladsens ejer og vinterbaderne og tager fat på det videre arbejde, når kommunalvalget er overstået.

Nysgerrig efter et referat af vores sidste møde?

 

Af Horsens Kommunes budget 2018 fremgår bl.a., at

  • Forligspartierne er enige om, at Husodde Strand skal videreudvikles med en anden profil end Langelinie.
  • Fokus på Husodde Strand skal være på faciliteter til de surfere og vinterbadere, der bruger stranden året rundt samt sommerens badegæster.
  • Teknik- og Miljøudvalget skal i foråret 2018 præsenteres for en samlet plan for udviklingen af området.
  • Forligspartierne er indstillet på at medfinansiere faciliteter, f.eks. sauna, med op til halvdelen af den samlede udgift – dog maksimalt kr. 500.000.

 

På denne baggrund har Mathijs Broersma og Jørgen Styrbæk i september/oktober 2017 deltaget i nogle møder med arkitekt Martin fra Ginnerup arkitekter,

repræsentanter for vinterbaderne, Rene fra Husodde Strand Camping og repræsentanter fra Teknik og Miljø, Horsens Kommune.

Desuden har vi afholdt et møde med byrådsmedlem Torben Engholm, som i længere tid har arbejdet på at påvirke kommunen til at sikre os nogle bedre forhold ved Husodde.

 

Kommunen har efter vores møde meddelt, at de har besluttet at hyre Martin fra Ginneruparkitekter til at være tovholder for de 3-4 arkitekt-/landskabsarkitektstuderende,

som skal skitsere faciliteterne ved Husodde Strand. Dette arbejde forventes udført i løbet af januar/februar 2018.

 

Dette skulle gerne føre til, at vi og vinterbaderne sammen kan starte en proces op om ansøgning af midler hos fonde m.fl. til finansiering af restfinansieringen af projektet.

 

Kommunen vil i november/december 2017 arbejde på at få afklaret nogle forhold om ændringer af stranden og græsarealerne bag stranden og muligheder for byggeri

i f.t.de nye love og bestemmelser for dette område.

 

Vi forventer, at der indkaldes til nyt møde med samme personkreds i løbet af november/december 2017.